Опубликован 2021-05-24

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYALASHUVNI TASHKIL ETISHNING ILMIY-USLUBIY SHART-SHAROITLARI

Аннотация


Mazkur maqolada musiqa darslarini fanlar aro aloqadorlikda tashkil etish uning sifat va samaradorligini oshishida hamda musiqa darslarining sifat va samaradorligiga salmoqli ta’sir etishi  bayon  etilgan.

Как цитировать


Karimov, S. (2021). MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYALASHUVNI TASHKIL ETISHNING ILMIY-USLUBIY SHART-SHAROITLARI. Журнал музыки и искусства, 1(2). извлечено от https://phys-tech.jspi.uz/index.php/art/article/view/1763

Авторы


Saxob Karimov

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Musiqa savodi, ijrochilik an’analari, ko‘p ovozlilik, yetuk olimlar, ijodiy faoliyat, umuminsoniy e’tiqod, insonning ongi.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group